Jan Kraaij en Hanny van ZutphenPastorale Counseling

 Jan Kraaij en            Hanny van Zutphen bieden pastorale hulpverlening en advisering op ambulante basis, vanuit een christelijke visie. Dit doen we in samenwerking met diverse organisaties.

Daarom kunnen wij ook op doeltreffende wijze snelle hulpverlening bieden voor uw problemen. meer informatie over de gebieden waarop wij hulp verlenen kunt u ons bellen. 06-18130068Jan Kraaij en               Hanny van Zutphen       hebben voor hun werkzaamheden, handelen en beslissingen de christelijke geloofsleer als basis. Onze doelstelling is: "het verlenen van hulp aan mensen in psychische, geestelijke of sociale nood."

 

Jan Kraaij en            Hanny van Zutphen         kunnen geen opvang bieden. Wel kunnen wij, in samenwerking met netwerkpartners, ondersteuning bieden en advies geven over de mogelijkheden die elders beschikbaar zijn.

 Wij kunnen geen hulp verlenen bij psychiatrische problemen maar wel ondersteuning bieden in doorverwijzing en begeleiding. Wij verlenen wel hulp bij nazorgtrajecten.  

 Tarieven Wij dragen de visie dat iedereen christelijke hulpverlening moet kunnen krijgen. Daarom worden vergoedingen zo laag mogelijk gehouden. Het basisbedrag dat in rekening wordt gebracht bedraagt per 1 januari 2015 € 45,00 per consult. Als er betalingsproblemen zijn of u speciale wensen heeft, worden deze voortijdig met u besproken en onderzocht welke oplossingen wij u kunnen aanbieden. Ook tijdens het hulpverleningstraject kunt u altijd overleggen over aanpassingen of betalingsregelingen. De hulpverlening blijft altijd als hoogste prioriteit gelden en mag in principe niet door financiële belemmeringen gestagneerd worden.Als u vragen heeft, kunt u altijd bij ons terecht.